Spotkanie w Białymstoku

14 lutego 2019 r. na zaproszenie Ambasady Republiki Białoruś w Polsce prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll uczestniczył w uroczystym spotkaniu Przewodniczącego Rady […]

Uroczystość w „Domu Przyjaźni”

13 Lutego  br. w „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Prezydentowi Miasta Lublin najwyższego honorowego wyróżnienia Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód […]

Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

13 lutego br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się zebranie  Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W. W  porządku zebrania  znalazły się  tematy związane z przyjęciem planu […]

Wizyta uczniów z Kazachstanu w Opolu

Ciekawie spędzili czas ferii zimowych w Opolu uczniowie z Kazachstanu Były to pierwsze ferie zimowe spędzone w Opolu przez uczniów z Kazachstanu, a uczących się […]

Maslenica u Witaszka

Zapraszamy na festyn z okazji Rosyjskiego Święta Narodowego – Maslenica 10 marca 2019 Czosnów ul. W.Lercha 5

Bezpłatne kursy języka białoruskiego w Warszawie

Zapraszamy na bezpłatne kursy języka białoruskiego organizowane we współpracy z Centrum Kulturalnym Republiki Białoruś przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się […]