Kolejna publikacja dofinansowana przez SWP-W

Ukazała się książka „Język i pamięć”, Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego.  Jest to Księga Jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin.  W wydaniu Księgi […]