Kolejna publikacja dofinansowana przez SWP-W

Ukazała się książka „Język i pamięć”, Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego.  Jest to Księga Jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin.  W wydaniu Księgi Jubileuszowej uczestniczyło również Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód   poprzez dofinansowanie  wydawnictwa. Zaproszenie do publikacji przyjęło pięćdziesięciu siedmiu wybitnych naukowców. Pomysłodawcami tomu kierowała chęć podziękowania Profesorowi za wiele lat wspólnej pracy. Prof. dr hab. Wojciech Chlebda od wielu lat  wspiera działalność naszego Stowarzyszenia. Na aktywność Pana Profesora w realizacji zadań na rzecz państw za wschodnią granicą zawsze możemy liczyć. Z okazji Jubileuszu Panu Profesorowi życzymy dużo dobrego zdrowia, dalszej aktywności i spełnienia oczekiwań.