Współpraca Katowice -Gomel

Z inicjatywy Konsula Honorowego Białorusi w Katowicach- Prezesa Oddziału Śląskiego  Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód  Marka Rasińskiego  . odbyło się spotkanie  przedsiębiorców z  Gomla  i Katowic.  […]