Rozmowa z Repatriantami

Z inicjatywy Stowarzyszeń: „Mój Kazachstan” i Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód w Domu Przyjaźni przy Marszałkowskiej w dniu 06.02.2020 r. odbyło się spotkanie dr Joanny Książek […]