Zebranie Zarządu Krajowego

12 czerwca br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. W zebraniu udział wzięli prezesi Oddziałów  […]