Spotkanie z Ambasadorem

10  grudnia br. z inicjatywy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Koła Naukowego Współpracy  Polska -Wschód Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło […]