Spotkanie z Ambasadorem

10  grudnia br. z inicjatywy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Koła Naukowego Współpracy  Polska -Wschód Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie studentówz JE Ambasadorem Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej Margułanem Bajmukhanem.  Temat spotkania  „Przemiany polityczno –ustrojowe w Kazachstanie na przełomie XX/XXI wieku”. Cel spotkania omówił prof. UW dr hab.Józef Tymanowski- opiekun koła naukowego. Pan Ambasador  przedstawił najważniejsze problemy przemian w Kazachstanie, aktualne problemy współpracy  Kazachstanu z Polską oraz decyzje Prezydenta Kazachstanu wynikające z Orędzi Prezydenta i artykułu „Siedem płaszczyzn Wielkiego Stepu”. Po wystąpieniu Pan Ambasador odpowiadał na pytania studentów, które dotyczyły: miejsca Polski na szlaku jedwabnym, przeniesienia Stolicy do Astany,  zbliżających się wyborów prezydenckich, wektorów politycznych mieszkańców Kazachstanu, zmianyalfabetu, obowiązujących języków, wyników gospodarczych, struktury PKB i możliwości współpracy ze studentami z Kazachstanu. W imieniu Koła Naukowego podziękowania przekazała przewodnicząca  Agnieszka Polewska i Paulina Rybak. W spotkaniu uczestniczył prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. Szefowej koła naukowego.