XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej

 Festiwal realizowany jest w formule konkursowej. W kategoriach konkursowych zmagają się chóry amatorskie świeckie, dziecięco-młodzieżowe, uczelni muzycznych i chórów zawodowych. Chóry występowały w Filharmonii Podlaskiej […]