Dzień z kulturą i książką Uzbekistanu

W dniu 29.10.2015 Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Ambasada Republiki Uzbekistanu oraz Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zorganizowała […]