Znaczenie e-zdrowia dla nowoczesnej medycyny – Szanse i Wyzwania konferencja naukowa