Zebranie Zarządu Krajowego

27 stycznia 2021 roku odbyło się zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było online, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego oraz przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Saturnin Kampioni.

Zebranie prowadził prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. W porządku obrad znalazły się : 1. Projekt budżetu Stowarzyszenia na 2021 rok 2. Kampania sprawozdawczo – wyborcza w SWP-W w 2021 roku, 3. Sprawy wniesione. Wprowadzenia do projektu budżetu na 2021 rok dostarczonego wcześniej uczestnikom zebrania dokonał prezes Józef Bryll. Na tematy zawarte w porządku obrad wypowiedzieli się członkowie Zarządu Krajowego wg. zgłoszenia.  W wyniku obrad podjęte zostały uchwały; zatwierdzające budżet SWP-W na 2021 rok, ustalające liczbę i podział delegatów wg. Oddziałów na XXI Kongres Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych.

Wystąpienie prezesa SWP-W zakończyło zebranie Zarządu Krajowego.