Zebranie Zarządu Krajowego

19 grudnia pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego z udziałem członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i prezesów Oddziałów. W porządku obrad znalazły się tematy dotyczące budżetu Stowarzyszenia na 2019 rok, sprawy  gospodarowania majątkiem   oraz  informacje o bieżącej działalności SWP-W.  Informacje na temat budżetu na 2019 r. przekazała główna księgowa oraz prezes. Członkowie Zarządu  zapoznali się także z informacją na temat  problemów związanych z gospodarowaniem majątkiem Stowarzyszenia przedstawioną przez przedstawiciela kancelarii reprezentującej SWP-W w tych sprawach. Po  dyskusji Zarząd Krajowy zatwierdził budżet Stowarzyszenia na 2019 rok oraz przyjął uchwały dotyczące gospodarowania majątkiem. Po posiedzeniu Zarządu odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym oprócz członków Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Oddziałów uczestniczyli pracownicy SWP-W oraz kierownictwa  organizacji i stowarzyszeń współpracujących .  Gości powitał i złożył życzenia Świąteczno –  Noworoczne prezes Józef Bryll. Z Życzeniami  Bożonarodzeniowymi do uczestników spotkania wigilijnego zwrócił się  członek Prezydium SWP-W  Ksiądz Profesor Edward Walewander.

Wszystkim członkom i sympatykom życzymy zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt wypełnionych radością i miłością, Nowego Roku 2019 spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary i szczęścia.