Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

24 lutego 2023 roku pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla odbyło się  zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było w systemie łączonym  z wykorzystaniem platformy ZOOM. W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Krajowego, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz, Prezes  Honorowy Stowarzyszenia Eugeniusz Brudkiewicz.

W porządku obrad zebrania  Prezydium znalazły się: informacja o  zmianach  siedzib dla Oddziałów we Wrocławiu i Łodzi, informacja o stanie spraw Marszałkowska 115,  aktualny stan wykorzystania majątku SWP- W, wiodące działania Oddziałów w 2023 r. i  sprawy wniesione. Informacje o zmianach siedzib oddziałów przekazali wiceprezesi Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek i Leszek Solarek. Prezydium zaakceptowało działania przedstawione w informacji. Ze stanem spraw dotyczących Marszałkowskiej 115 zapoznał członków Prezydium prezes Stowarzyszenia. Po wypowiedziach i dyskusji członkowie Prezydium przyjęli informację. Aktualna sytuacja w tej sprawie będzie przedmiotem dyskusji na kolejnych zebraniach Prezydium. Pisemną  informację  o stanie wykorzystania majątku SWP-W uzupełnili w swoich wypowiedziach prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek. Po dyskusji Prezydium rekomendowało pilne podjęcie i rozwiązanie  spraw zgłoszonych podczas  zebrania. Informację o działaniach Oddziałów SWP-W w 2023 roku uzupełnił w swojej wypowiedzi wiceprezes Leszek Solarek. Prezydium Zarządu Krajowego wyraziło wielkie uznanie dla inicjatyw Oddziałów podjętych do realizacji w 2023 roku. Uzupełniona informacja o dodatkowe inicjatywy zostanie przedstawiona na zebraniu Zarządu Krajowego.

Sprawy wniesione zakończyły zebranie Prezydium.