Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

5 kwietnia br. odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Krajowego, które realizowane było w systemie łączonym z wykorzystaniem platformy ZOOM. W zebraniu  prowadzonym przez prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla uczestniczyli członkowie Prezydium, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz kierownictwo Oddziału w Opolu. W porządku obrad znalazły się: projekt sprawozdania finansowego za 2022 rok, informacja o stanie spraw dotyczącej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium”, rekomendacje dotyczące zwołania zebrania Zarządu Krajowego oraz sprawy wniesione. Omówione zostały także problemy związane z informacją dotyczącą przygotowywania ustawy o likwidacji wieczystego użytkowania i organizacji konferencji w Poznaniu. Po dyskusji Prezydium akceptowało informację nt. stanu spraw „Pedagogium” i podjęte działaniazmierzające do rozwiązania problemu, przyjęło projekt sprawozdania finansowego za 2022 rok i rekomendowało do przedstawienia  go na zebraniu Zarządu Krajowego oraz ustaliło termin i porządek obrad Zarządu, który odbędzie się  w dniu 14 czerwca br. Sprawy wniesione zakończyły zebranie Prezydium. Po posiedzeniu odbyło się spotkanie członków Prezydium i pracowników, na którym Prezes Stowarzyszenia złożył życzenia Świąteczne.