Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

Pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla w dniu 19 maja br. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego. Zebranie realizowane było w systemie hybrydowym. 

W porządku obrad przewidziano:

1.Przyjecie ustaleń wynikających z przeprowadzonych konsultacji dotyczących kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Stowarzyszeniu,

2.Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2020 rok

3. Stan spraw dotyczących Marszałkowskiej 115

4. Sprawy wniesione.

Po informacjach przekazanych przez prezesa i główną księgową odbyła się dyskusja, w której  głos zabrali wszyscy uczestnicy zebrania. W wyniku obrad Prezydium Zarządu Krajowego  postanowiło;

1. Zatwierdzić projekt ustaleń dotyczących kampanii sprawozdawczo – wyborczej,

2. Rekomendować projekt sprawozdania finansowego pod obrady Zarządu Krajowego,

3. Przyjąć do wiadomości informację dotyczącą Marszałkowskiej 115,

4. Zwołać na 16 czerwca 2021 r. zebranie Zarządu Krajowego z porządkiem obrad zawierającym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, informację o przebiegu kampanii sprawozdawczo -wyborczej w Oddziałach i sprawy wniesione.

Obrady Prezydium zakończone zostały przedstawieniem wstępnego terminarza zebrań w Oddziałach oraz  omówieniem przebiegu inauguracji kampanii.