Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

15 maja 2024 roku  odbyło się  kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W, które realizowane było w systemie łączonym z wykorzystaniem platformy ZOOM. W zebraniu  prowadzonym przez prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla uczestniczyli członkowie Prezydium,  Główna Księgowa Stowarzyszenia Zofia Aldona Sikorska, prezes Oddziału Śląskiego SWP-W Marek Rasiński oraz przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz. W porządku obrad znalazły się:  sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok  2023, informacja nt. spraw związanych z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”- nowa umowa, rekomendacje  dotyczące odbycia zebrania Zarządu Krajowego SWP-W oraz sprawy wniesione. Podstawą do dyskusji były przesłane wcześniej materiały oraz informacje przekazane przez główną księgową i prezesa Stowarzyszenia, którzy także udzielili odpowiedzi na pytania i problemy poruszone podczas dyskusji.  Prezydium podjęło uchwałę rekomendując sprawozdanie finansowe za rok 2023 do zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia. Informację związane z nową umową, podpisaną z właścicielami uczelni „Pedagogium” przedstawili prezes Józef Bryll i wiceprezes Zdzisław Jacaszek. Zaakceptowane zostały przedstawione działania. Po dyskusji członkowie Prezydium podjęli uchwałę o zwołaniu zebrania Zarządu Krajowego w dniu 19 czerwca br. w trybie łączonym z udziałem bezpośrednim i zdalnym z wykorzystaniem platformy ZOOM. Proponowany porządek obrad: przyjęcie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r. informacja dot. nowej umowy z właścicielem „Pedagogium” i sprawy wniesione. Informacje o inicjatywach realizowanych w Warszawie i przez Oddziały Stowarzyszenia zakończyły zebranie Prezydium Zarządu Krajowego.