Zebranie konsultacyjne

3 marca br.  odbyło się zebranie konsultacyjne związane z przygotowywaniem przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Stowarzyszeniu. W związku z obostrzeniami czasu pandemii zebranie odbyło się w systemie online i bezpośredniego udziału części uczestników. W spotkaniu udział wzięli: członkowie władz Stowarzyszenia i prezesi Oddziałów.  Po wprowadzeniu prezesa SWP-W, które zawierało najważniejsze problemy przygotowania i przeprowadzenia kampanii głos zabrali wszyscy uczestnicy. Wypowiedzi dotyczyły głównie możliwości i sposobu przeprowadzenia zebrań w oddziałach w okresie trwania pandemii ,terminu przeprowadzenia kampanii, wymogów Statutu i Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” dotyczących okresu sprawozdawczo – wyborczego, przygotowania materiałów, udziału zaproszonych. Ważna część wypowiedzi dotyczyła Statutu SWP-W i przygotowania  w nim zapisów wynikających ze zmian w Ustawie jak i doświadczeń mijającej kadencji. Uczestnicy wypracowali propozycje do realizacji, które zostaną skierowane do wszystkich oddziałów Stowarzyszenia. W marcu przewidziane jest kolejne zebranie konsultacyjne