Zawody strzeleckie o „Puchar Wyzwolenia”

70 lat temu nacierające od strony Grybowa oddziały armii radzieckiej doprowadziły do ucieczki Niemców z Nowego Sącza. Po przeszło pięciu latach zakończyła się okupacja miasta przez hitlerowców. Na sądeckim cmentarzu spoczywa ponad siedmiuset żołnierzy radzieckich poległych lub zmarłych w tym czasie w wyniku odniesionych ran. Pamięć ich po raz 23 uczcili uczestnicy organizowanych przez klub strzelecki LOK „Snajper” i sądecki oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zawodów o „Puchar Wyzwolenia”.
W konkursach strzelania z broni kulowej i pneumatycznej startowało 110 zawodników podzielonych na kategorie wiekowe, męskie i żeńskie, drużynowo i indywidualnie.
Drużynowo wśród mężczyzn zwyciężyli reprezentanci KEiR PSP Nowy Sącz 265 pkt, wyprzedzając KM PSP Nowy Sącz oraz ZKM Policji Nowy Sącz.
Wśród chłopców najlepiej strzelali uczniowie SKS VIS Barcice 257 pkt, przed ZSEM Nowy Sącz i ZS nr 1 Nowy Sącz.
Indywidualnie wśród kobiet strzelających z broni pneumatycznej najlepszą okazała się Elżbieta Śpiewak 84 pkt, wśród mężczyzn Wojciech Fałowski 96 pkt, wśród uczniów Joanna Tomasik 89 pkt, oraz Wojciech Sułowski i Karol Fałowski 83 pkt.
Z karabinka „Vostok” najwięcej punktów wystrzelali Urszula Chlipała 86 i Wojciech Fałowski 87.
Na zakończenie sportowych zmagań Piotr Kruk prezes nowosądeckiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-wschód odznaczył Józefa Fiuta pamiątkowym Krzyżem Czynu Zbrojnego polskiej Samoobrony na Kresach RP za popularyzację i utrwalanie pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość RP. Roman Żak – prezes ZP LOK w imieniu Prezesa ZG LOK odznaczył Andrzeja Jamrozowicza z KG Policji, Brązowym Krzyżem Zasługi dla Klubu Żołnierzy Rezerwy.
Wręczono też najlepszym strzelcom pamiątkowe medale, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Całość uzupełniła tradycyjna żołnierska grochówka.