Zakończenie bezpłatnego kursu języka rosyjskiego w Krośnie

W styczniu 2019 zakończyła się kolejna edycja darmowego kursu języka rosyjskiego. Kurs był bezpłatny i skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego i odbywały się w Centrum Językowym Cosmopolitan, prowadzone przez mgr Irinę Olejnik, natomiast materiały niezbędne do prowadzenia kursu zapewnione zostały przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.

Kurs przeprowadzony został w grupie 12-osobowej, obejmował 40 godzin dydaktycznych i miał na celu:

 •  podniesienie znajomości języka rosyjskiego przez osoby, które już posiadały podstawy tego języka, aby mogły posługiwać się nim zarówno w pracy zawodowej jak i prywatnie,
 • przywrócenie dobrej znajomości języka rosyjskiego u osób, w przeszłości uczyły się tego języka w szkołach, uczelniach a dziś jako emeryci chciałyby korzystać z języka rosyjskiego.

Program kursu obejmował:

 • szczegółowe informacje dotyczące  alfabetu,
 • podstawy gramatyki języka rosyjskiego,
 • słownictwo potoczne w języku rosyjskim,
 • język rosyjski w domu, kuchni, w rodzinie, imieniny, urodziny,
 • rosyjska poezja i proza oraz literatura światowa,
 • wiedza o Rosji: historia i tradycje, posiłki, święta,
 • ulubione książki i filmy rosyjskie,
 • język rosyjski w podróży, w sklepie, u lekarza
 • praktyczne informacje dotyczące języka rosyjskiego z różnych dziedzin.

Osoby, które ukończyły kurs otrzymają dyplomy.

Dziękujemy za pomoc w organizacji szkolenia Pani Anecie Zajdel – Dyrektor Centrum Językowego Cosmopolitan oraz Panu Igorowi Żukowskiemu – Dyrektorowi Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie oraz portalowi Krosno112.pl za wsparcie medialne – podziękowania składa zarząd Podkarpackiego  Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.