XXXVII Międzynarodowy Festiwal muzyki Cerkiewnej” Hajnówka 2018” w Białymstoku 16 – 20 maja 2018

Już od 1982 roku w maju chóry z całego świata prezentują się w Polsce na największym festiwalu muzyki cerkiewnej. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” ma – nadaną w 1995 roku przez Ministerstwo Kultury – kategorię zerową, co stawia go na równi z Konkursem Chopinowskim i Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Festiwal jest pierwszą imprezą na świecie, prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej (od stuleci) przez polskich kompozytorów.  Podczas Festiwalu odbywają się krajowe i światowe wykonania premierowe najlepszych kompozycji.

Przez 35 lat na Festiwalu wystąpiły chóry sześciu kontynentów z 40 państw (Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Libanu). I choć o miano najlepszego chórzyści walczą w konkursie ocenianym przez jury składające się z najznamienitszych kompozytorów i dyrygentów śpiewu cerkiewnego, bardziej niż rywalizacja liczy się tutaj… poruszenie duszy. Muzyka cerkiewna jest bowiem rodzajem modlitwy, śpiewanej medytacji wielbiącej Boga – co sprawia, że każdy słuchacz koncertów wychodzi z nich poruszony i wzruszony. Dziś jest to jedyny o takim znaczeniu Festiwal Muzyki Cerkiewnej na świecie.
Festiwalowi patronuje Prezydent RP i Minister Kultury RP, a patronat artystyczny nad Festiwalem sprawuje maestro Krzysztof Penderecki. Podczas Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale też katolicy, grekokatolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Wszyscy – na najwyższym poziomie

Festiwal to koncert inauguracyjny, przesłuchania koncertowe oraz koncert galowy w Białymstoku,  Dla modlitwy, dla chwili zatrzymania się w chaosie codzienności – i dotknięcia własnej duszy – co roku w maju rozbrzmiewają głosy ok. tysiąca chórzystów.

Kolejny rok Podlaski  Wojewódzki Oddział SWP-W w Białymstoku włączył się w pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia kulturalnego poprzez opiekę nad chórami, które przyjeżdżają z zagranicy. Prezes Oddziału W. Kuryłowicz sprawował kilkudniową opiekę nad chórem młodzieżowym” Annino” z Moskwy, a członek Oddziału pan W. Nazaruk  nad chórem Państwowego Koledżu Muzycznego z Mińska.