XVII Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej

W Krakowie w dniach 5-7 czerwca 2015 roku, na „Scenie pod Ratuszem” Teatru Ludowego w Rynku Głównym odbyły się eliminacje centralne XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej, adresowanego do studentów filologii rosyjskiej uniwersytetów. W wyniku eliminacji uczelnianych do finału zakwalifikowano 24 recytatorów z 12 uniwersytetów ( Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet w Bydgoszczy, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Poznański, KUL w Lublinie, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Toruński ).
W jury konkursu, któremu przewodniczyła Ewa Kaim aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, zasiadali: mgr Iwona Wołoszczenko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i aktorka Narodowego Starego Teatru Małgorzata Zawadzka.
W wyniku eliminacji jury wyłoniono 7 laureatów, w tym 3 medalistów.
1. miejsce- Nikita Dalmata – Uniwersytet w Poznaniu
2. miejsce – Jakub Bober – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
3. miejsce – Alicja Czarnik – Uniwersytet Jagielloński
Wyróżnienia:
1. wyróżnienie: Karolina Pilipiuk – Uniwersytet Jagielloński i Stanisław Stunin – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
2. wyróżnienie: Mateusz Tałajczyk – Uniwersytet Jagielloński
3. wyróżnienie – Galina Ankudowicz – Uniwersytet Warszawski
Prezes ZK SWP-W Józef Bryll, najlepszym recytatorom, wręczył nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Krajowy SWP-W ( I miejsce – 1000 zł., II miejsce – 750 zł., III miejsce – 500 zł.). Dla najlepszych recytatorów nagrody ufundował również Konsulat Federacji Rosyjskiej w Krakowie i RONiK w Warszawie.
Uroczystość ogłoszenia werdyktu uświetnili swoją obecnością: prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll, Konsul Federacji Rosyjskiej w Krakowie Antonina Abakszyna i przedstawiciel RONiK Aleksandr Asiekajew.
W uroczystości wzięli udział pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Studenci i zaproszeni goście wysłuchali koncertu artystki krakowskiego kabaretu Loch Camelot Jagi Wrońskiej.
Organizatorem konkursu była prezes małopolskiego oddziału SWP-W w Krakowie Maria Kaczmarczyk.