XLIX OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

14-15 kwietnia  w „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej odbyły się Zawody Centralne Olimpiady Języka Rosyjskiego. Finał poprzedziły zawody  I stopnia – szkolne lub międzyszkolne o zasięgu rejonowym lub wojewódzkim w których uczestniczyło ponad 1400 uczniów, z których 501 zakwalifikowało się do  zawodów  II stopnia okręgowych  organizowanych   w tym samym terminie w siedzibach 10 komitetów okręgowych. Skład uczestników zawodów III stopnia ustalił Komitet Główny OJR na podstawie wyników zawodów II stopnia. Do udziału w zawodach centralnych zakwalifikowanych  zostało 51 zawodników, którzy uzyskali najwyższą łączną ocenę punktową w zawodach okręgowych. Zawody przeprowadziło jury powołane przez Komitet Główny.  Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów polskich szkół średnich,  powołana do życia w roku 1969, należy do najstarszych olimpiad przedmiotowych w naszym kraju. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego OJR.  Głównym źródłem finansowania Olimpiady jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tradycyjnym sponsorem jest Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód.  Uroczyste zakończenie XLIX Olimpiady odbyło się 15 kwietnia w Teatrze Capitol  (Scena Mniejsza). Uczestników i gości powitała Przewodnicząca Komitetu Głównego OIR dr hab. Magdalena Dąbrowska prof. UW, która także   przedstawiła przebieg XLIX Olimpiady w Polsce. Wyniki pracy Jury przekazał dr Edward Szędzielorz, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Naukowy Olimpiady. W uroczystym zakończeniu uczestniczyli :  prof. dr hab. Antoni Semczuk, Przewodniczący Honorowy OIR , Józef Bryll Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód , Aleksander Dodonow   Dyrektor Departamentu Języka Rosyjskiego w RONiK  oraz  dr Piotr Głuszkowski Zastępca Dyrektora Instytutu Rusycystyki w UW. Prezes  Józef Bryll w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie znajomości języka w życiu, pogratulował uczestnikom Zawodów Centralnych, przekazał podziękowania nauczycielom i rodzicom oraz  wręczył 10 laureatom nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód.