Zawody II stopnia ( okręgowe ) Olimpiady Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

W dniach 4-5 marca 2017 roku prezes naszego oddziału na Małopolskę Maria Kaczmarczyk, z ramienia Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego przeprowadziła w Krakowie zawody II stopnia ( okręgowe ) Olimpiady Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. W wyniku zawodów I stopnia, w których uczestniczyło 191 uczniów z 30 szkół, Małopolski Komitet Okręgowy OJR, zakwalifikował do zawodów II stopnia 62 uczniów, z których do eliminacji przystąpiło 55 osób. Zawody II stopnia składały się z części pisemnej ( test ) i ustnej.

Poziom był zróżnicowany, z uwagi na to, że od 3 lat w olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie dla, których język rosyjski nie jest językiem obcym, a ojczystym. W naszym okręgu takich uczniów było około 80%. W jury, któremu przewodniczył prof., dr hab. Janusz Henzel,  zasiadali pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach.

Uczniowie, którzy otrzymali 71 i więcej punktów na 100 możliwych, uzyskali ocenę wyróżniającą na zakończenie nauki w klasie, w której są aktualnie. Takich uczniów było u nas 32.   Do zawodów III stopnia ( centralnych ) Komitet Główny OJR zakwalifikował 13 uczniów z naszego okręgu.

Wyróżnieni uczestnicy zawodów II stopnia otrzymali  nagrody ( pięknie wydane albumy ) od konsula Federacji Rosyjskiej w Krakowie Konstantina Szykina i nagrody od prezesa Oddziału

SWP-W ( słowniki, płyty i literaturę i piękną).