XIV Międzynarodowe Spotkanie Integracyjne w Kielcach

W dniach 30.08–6.09.2015 r., pod auspicjami oraz przy finansowym i organizacyjnym wsparciu Zarządu Krajowego oraz Oddziału Świętokrzyskiego SWP-W, odbyło się XIV Międzynarodowe Spotkanie Integracyjne SZKOŁA OTWARTEGO UMYSŁU. Oprócz SWP–W w gronie organizatorów przedsięwzięcia znaleźli się: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Narodowy im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Gminy Masłów, Urząd Gminy Zagnańsk, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Stowarzyszenie Centrum Kultury Wschodniej w Kielcach. Patronat medialny nad projektem zaoferowały TVP Kielce oraz Radio Kielce.
W tym roku spotkanie miało miejsce w wielu – związanych z wspierającymi je jednostkami – miejscowościach województwa świętokrzyskiego, takich jak Kielce, Masłów, Mąchocice, Ciekoty, Zagnańsk, Skarżysko-Kamienna, czy Bodzentyn, a jego temat przewodni brzmiał: W ŚWIECIE ZNAKÓW: PROBLEM WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO PRZEKAZU.
Projekt od lat gromadzi studentów i doktorantów z Polski, Ukrainy oraz Rosji, wraz ich naukowymi opiekunami, będących reprezentantami takich ośrodków akademickich jak: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska), Uniwersytet Narodowy im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina), Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska), Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. T. Szewczenki w Krzemieńcu (Ukraina), Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina), Państwowy Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie Wielkim (Rosja), Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej w Moskwie (Rosja), Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie (Rosja), Uniwersytet w Białymstoku (Polska), Uniwersytet Narodowy im. I. Franki we Lwowie (Ukraina), Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska) i innych.
W trakcie poszczególnych sesji – po odbytych warsztatach metodologicznych (poprowadzonych przez dra Sergiusza Wołkowińskiego, dra Mateusza Kowalskiego, dr Martynę Król, dra Ryszarda Stefańskiego, dra Radosława Harabina, dr Katarzynę Nobis-Włazło, dr Wołodymyra Mazuroka oraz prof. Olega Leszczaka) – poruszano rozliczne zagadnienia, począwszy od ekspresji artystycznej w obrębie literatury i szeroko pojętej sztuki, po lingwosemiotykę i paralingwistykę oraz semiotykę tekstu i dyskursu, a skończywszy na semiotyce przestrzeni społeczno-kulturowej i kwestiach związanych z ekonomią oraz polityką.
Oprócz obrad seminaryjnych – spośród których wiele miało charakter plenerowy – projekt obfitował w wieczorki kulturalne, kiedy to prezentowane były charakterystyczne dla danych krajów historie, legendy, pieśni, gry i zabawy, a także w wycieczki krajoznawcze obejmujące zwiedzanie muzeów, rozlicznych atrakcji turystycznych regionu oraz ważnych świętokrzyskich imprez, w szczególności Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Charakterystyczna dla SZKOŁY OTWARTEGO UMYSŁU atmosfera wzajemnej tolerancji i sympatii, służąca nawiązywaniu znajomości oraz przyjaźni między ludźmi, a także budowaniu więzi między instytucjami i samorządami, doskonale rokuje na współpracę w przyszłości – nie tylko na niwie nauki, ale również polityki, biznesu i organizacji społecznych – a ponadto stanowi doskonałą płaszczyznę promocji dla naszego Stowarzyszenia.