XII Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa

W dniach od 5 do 7.04.2019 w Centrum Kultury w Lublinie odbyły się XII Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Wydarzenie od wielu lat wspierane przez Stowarzyszenie Współpracy Polska -Wschód. Minione dni to święto słowa i recytacji. W tych dniach odbył się wspólny międzynarodowy finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej i XII Konkursu Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie. Konkursy promują literaturę i kulturę ukraińską oraz kulturę żywego słowa. Odbywały się w dwóch kategoriach: recytacja i wywiedzione ze słowa. W finałowym spotkaniu  wzięli udział najlepsi recytatorzy i recytatorki z Polski i Ukrainy wyłonieni podczas przesłuchań konkursowych. W ramach programu  były prezentacje konkursowe oraz koncert galowy. Współorganizatorami projektu byli:
Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku, Towarzystwo Ukraińskie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Departament Kultury Rady Miasta Łucka i Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Wydarzenie odbyło się  pod patronatem: Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin
Rady Miasta Łuck i  Lubelskiego Kuratora Oświaty. W Spotkaniach Mistrzów Słowa wziął udział ks. prof. dr hab. Edward Walewander Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie- członek Prezydium Zarządu Krajowego. Na uroczystej kolacji    kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury Anna Krawczyk serdecznie podziękowała Stowarzyszeniu za wsparcie tego przedsięwzięcia. Władzom naczelnym SWP-W przekazała dyplom uznania ze słowami wdzięczności. Organizatorom serdecznie gratulujemy.