WSCHODNI KONGRES GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU

W dniach 18-19.09.2014 w Białymstoku odbył się Wschodni Kongres Gospodarczy. Ideą Kongresu była prezentacja potencjału ekonomicznego województw Polski Wschodniej, a także przedstawienie wschodnich regionów jako cennych pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy.
W pierwszym dniu obrad omówiono między innymi następującą tematykę:

– Nowoczesna granica –wsparcie dla wymiany handlowej ze Wschodem,

– Mały ruch graniczny poligonem współpracy gospodarczej,

– Eksport i ekspansja polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej i pogranicza europejsko-azjatyckiego,

– Samorządność a współpraca gospodarcza w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego.

W drugim dniu Kongresu odbyły się wystąpienia gości specjalnych: Mateusza Szczurka-ministra finansów, Janusza Piechocińskiego-wicepremiera RP i ministra gospodarki oraz Bronisława Komorowskiego-prezydenta RP.

W Kongresie wzięło udział ponad 1200osób w tym przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych z Rosji, Białorusi, Ukrainy ,Litwy, Mołdawii.

W Kongresie uczestniczył przedstawiciel Podlaskiego Oddziału SWP-W Witalis Kuryłowicz.