Województwo Opolskie i Obwód Iwano-Frankiwski intensyfikują współpracę

W województwie opolskim w dniach 6-8 listopada przebywała delegacja z partnerskiego regionu Iwano-Frankiwskiego na Ukrainie.

Z gośćmi spotkali się w dniu 7 listopada marszałkowie województwa Andrzej Buła i Roman Kolek, przewodniczący sejmiku Norbert Krajczy oraz radni z sejmikowej Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu i Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusz Brudkiewicz.

Witając ukraińskich gości marszałek Andrzej Buła wspominał wielką gościnność, z jaką spotkali się Opolanie w czasie swojej ostatniej wizyty w Iwano-Frankiwsku.

W trakcie 16-letniej współpracy partnerskiej obu regionów zrealizowano około 220 projektów natury edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej. Współpracę z Ukrainą ma obecnie 35 opolskich gmin i powiatów. Norbert Krajczy podkreślał, że dla niego, jako lekarza, najważniejszym aspektem wymiany jest możliwość odbywania staży przez lekarzy ukraińskich w opolskich placówkach ochrony zdrowia. – Stoimy przed problemami depopulacji. Nasz rynek pracy stał się chłonny dla ukraińskich specjalistów. Czekamy na wprowadzenie ułatwień prawnych, które sprawią, że w naszych szpitalach i przychodniach będą mogli pracować wasi lekarze, a także pielęgniarki – mówił przewodniczący.

Marszałek Andrzej Buła złożył obietnicę, iż w przyszłorocznym budżecie województwa znajdzie się kwota 50 tysięcy złotych na inicjatywy pod hasłem „Partnerstwo bez granic”. Te pieniądze adresowane będą do organizacji pozarządowych, by mogły realizować przedsięwzięcia związane ze współpracą zagraniczną.

Marszałek zwrócił uwagę, że oba nasze regiony łączą przede wszystkim ludzie. Zarówno ci, którzy po 1945 roku przyjechali ze Wschodu i osiedlili się na Opolszczyźnie, jak i ci, którzy tu niedawno zagościli. – Musimy zrobić wszystko, by czuli się tu dobrze i bezpiecznie.

Ten wątek podniósł także Norbert Rasch, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, mówiąc, że trzeba zrobić wszystko, by obywatele Ukrainy, którzy podejmują u nas pracę, mieli zapewnione godne warunki płacowe i bytowe.

Ołeksandr Sycz, przewodniczący Rady Obwodowej Iwano-Frankiwska, zwracał uwagę, że Ukraina staje także wobec problemów demograficznych, szuka dobrych rozwiązań związanych z polityką senioralną. – Wspierajmy to co dobre dla naszych mieszkańców, niech ta myśl stanie się mottem naszej współpracy. Myślę, że ta idea nie będzie trudna do zrealizowania, bo towarzyszyć nam będą dobre intencje – apelował.

Radna Jolanta Wilczyńska wyrażała nadzieję, że pieniądze przeznaczone w budżecie na rozwój współpracy zagranicznej pozwolą młodym ludziom na rozwinięcie wielu inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. – Marzę, by zawiązały się grupy młodych Polaków, którzy zechcą poznać kolegów z Ukrainy. Wzajemne poznanie przełamie stereotypy i ułatwi funkcjonowanie we wspólnej Europie – powiedziała.

Prezes Eugeniusz Brudkiewicz wymieniony w dyskusji jako inicjator współpracy Opolszczyzny z Iwano-Frankiwskiem omówił 25 letnią działalność Oddziału Stowarzyszenia w zakresie współpracy z krajami wschodnimi, w tym z Ukrainą, ze szczególnym uwzględnieniem Iwano-Frankiwska co jest udokumentowane w 100 edycjach biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”. Zapewnił także o dalszej, jeszcze dynamiczniejszej współpracy z Ukrainą.

Goście z Ukrainy wzięli udział w otwarciu wystawy „Z huculskiej skrzyni”, którą przygotowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Wieczorem delegacja wzięła udział we wspaniałym koncercie w Filharmonii Opolskiej Kapeli „Huculi” z Werchowyny w składzie: Mikołaj Iliuk, Nazar Iliuk, Maria Iliuk, Wasyl Tymczuk, Juro Tafijczuk. Kapelę „Huculi Mikołaja Iliuka” z Werchowyny tworzą autentyczni muzykanci huculscy, którzy zaliczają się do najlepszych wirtuozów w Karpatach i w Europie zwłaszcza w dziedzinie gry na skrzypcach, sopiłce (fujarka) i cymbałach, czemu dali wyraz zgarniając wielokrotnie najwyższe nagrody na muzycznych przeglądach folklorystycznych w wielu miejscach Europy. Bazują na repertuarze dziedziczonym od przodków, który do dziś nie zatracił swojej magicznej funkcji obrzędowej. Zespół kładzie nacisk na prezentacje reliktowych form folkloru muzycznego, w tym repertuaru największych mistrzów huculskiej tradycji muzycznej – Mogura i Gawecia.

Organizatorem koncertu była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, a odbył się on pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Wśród zaproszonych gości była również delegacja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w skład w której wchodzili Eugeniusz Brudkiewicz – Prezes, Norbert Lysek – Wiceprezes oraz Elżbieta Roehr – Wiceprezes.

Koncert zespołu został przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność gromkimi brawami na stojąco. Po koncercie gratulacje dla ukraińskich artystów i podziękowania dla organizatorów koncertu obu stron złożył również Prezes Eugeniusz Brudkiewicz.

W ostatnim dniu pobytu goście z Iwano-Frankiwska odwiedzili Pokój, gdzie poznali historię rodu Wirtembergów, w Namysłowie rozmawiali o sieci najciekawszych wsi w naszym województwie, na zakończenie wizyty zwiedzili zamek w Mosznej.