Wizyta Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Averyanova

2 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie Kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej  Aleksandrem Averyanovem. Wizyta związana była z obchodami 25 –  lecia działalności SWP-W. W spotkaniu uczestniczyli Radca Ambasady Republiki Białoruś Yury Kulabukhau , Radca Ambasady dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi Michaił Rybakow,  Prezes  i Wiceprezes Stowarzyszenia Józef Bryll i Jerzy Smoliński, Prezes Oddziału Mazowieckiego SWP-W Ryszard Tomalak. Podczas spotkania prezes Józef Bryll przedstawił działalność Stowarzyszenia promującą  w Polsce Republikę Białoruś oraz współpracę  z centrum Kulturalnym Białorusi i Ambasadą. Odniósł się także do najbliższych zamierzeń  Stowarzyszenia dotyczących bliskiej nam Białorusi. JE Ambasador wyraził uznanie dla działalności Stowarzyszenia  oraz przekazał Dyplom  Gratulacyjny prezesowi Józefowi Bryllowi oraz upominek dla Stowarzyszenia. Spotkanie  przebiegało w serdecznej atmosferze i zakończyło się przyjęciem ustaleń dotyczących  zamierzeń na 2018 rok.