Wielokulturowy Piknik

8 sierpnia w Nadbałtyckim Centrum Kultury z okazji Święta Niepodległości Mołdawii odbył się Wielokulturowy Piknik współorganizowany przez Konsula Honorowego Mołdawii Pana Jacka Tymińskiego, w którym udział wzięli Prezes Oddziału Pomorskiego Anna Firlej oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Szymon Węgrzyn.

W pikniku wzięli udział przedstawiciele Mołdawii, Ukrainy, Gruzji oraz Tatarzy i Czeczeńcy. Prezentowane były wyroby kulinarne, rękodzieło artystyczne, folklor oraz wystawa malarstwa i fotografii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tradycyjnego rękodzieła organizowane przez uchodźców z Ukrainy.

Piknik pozwolił mieszkańcom Gdańska zapoznać się z kulturą, tradycją i folklorem narodów zza wschodniej granicy.