Wieczór poświęcony pamięci artystów i zespołu pieśni i tańca im. A. W. Aleksandrowa