Ważne wyróżnienie

7 października na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich odbywającego się w Auli Wydziału Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego dwóch członków naszego Stowarzyszenia z Oddziału Konińskiego zostało wyróżnionych przyznawaną przez Zarząd Główny SNAP Nagrodą im. Krzysztofa Dąbrowskiego. Nagroda ta przyznawana od 1982 jest „za upowszechniane wiedzy o pradziejach historii oraz kulturze materialnej ziem polskich, tym którzy swoim talentem, wiedzą, nieustępliwością działania i zaangażowaniem potwierdzają, że działają w imię tej samej idei upowszechniania nauki i tradycji (regulamin Nagrody). Laureaci nagrody zasłużyli na jej przyznanie tym, między innymi, że od 2007 roku przez 13 lat  w ramach współpracy Muzeum Okręgowego w Koninie i Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód Oddział Koniński organizowali  Międzynarodowe Obozy Archeologiczne dla studentów i młodych badaczy z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji, jak i podejmowali się nowatorskich form odkrywania kart wspólnej historii sąsiadujących narodów, jak na przykład Wielkiej Wojny 1914-1918, Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920, Powstania Styczniowego. Każdy obóz miał w swojej tradycji spotkania z miejscowymi mieszkańcami, lokalnymi środkami informacji: prasą, radiem i TV oraz internetowymi portalami, zaś wyniki badań prezentowane były publicznie na konferencjach po obozowych. Do prac na ekspedycjach włączali się pracownicy Muzeum , wolontariusze pasjonaci, samorządowcy oraz Wielkopolskie Forum Eksploracyjno – Historyczne. Owoce  ich działalności przedstawiane były w postaci publikacji książkowych, w periodykach, artykułach prasowych, wystawach, konferencjach naukowych w kraju i zagranicą: w Czernichowie, Kijowie, Niżynie, Mińsku, Briańsku. Prezentujący kandydatów do nagrody  przedstawił szeroko spektrum ich działalności i znaczenie jej dla popularyzacji badań archeologicznych.

Laureaci dziękując za uznanie podkreślili osobiste znaczenie dla nich tego aktu jak i podziękowali swoim współpracownikom przyczyniającym się do takiej oceny.