Ważne wydarzenie w Poznaniu

W  Poznaniu w dniach 18-25 października miało miejsce długo oczekiwane wydarzenie kulturalne: Dni Kultury Rosyjskiej.  Przedsięwzięcie ma swoją genezę we współpracy i przyjaźni  Zespołu Szkół Muzycznych  w Poznaniu z Rosyjsko –Polskim Festiwalem „ Młodzieżowa Akademia Sztuki” w Moskwie datującej się od 2008 roku. W historii współpracy przewinęło się wiele wybitnych osób świata muzyki  i pedagogów z dziedziny kultury. Dzięki  wspólnym projektom ich uczestnicy doświadczali wspaniałej przygody artystycznej, zapewne chętnie wspominanej i głęboko zapisanej w życiorysach . Tegoroczny projekt: Dni Kultury Rosyjskiej wyzwolił w Poznaniakach  duże zainteresowanie. W organizację włączyli  się także : Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Starosta Poznański. Natomiast  Patronatem Honorowym  przedsięwzięcie objął  Iwan Kosonogow Konsul  Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Finałem projektu był znakomity koncert muzyki polskiej i rosyjskiej zorganizowany w Teatrze Polskim, istniejącym już 144 lata i bardzo lubianym przez Poznaniaków. Dni Kultury Rosyjskiej w Poznaniu były świętem muzyki i radości.  Zaświadczyły wbrew wszelkim podziałom i trudnościom o więzach kulturowych obu naszych krajów.