Ważne sprawy poznańskiej organizacji

3-go marca odbyło się zebranie Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Poznaniu. W zebraniu uczestniczyli, także : Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia i Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Zarządu Krajowego i zaproszeni naukowcy z Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z jego dyrektorem prof. dr hab. Krzysztofem Pietkiewiczem. Omówiono przygotowania do walnego zebrania członków poznańskiej organizacji przed XX Kongresem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Ważnym elementem działalności Oddziału jest współpraca z Instytutem Wschodnim. Są to wspólnie organizowane konferencje naukowe, seminaria uczonych z za wschodniej granicy dla studentów i młodych polskich badaczy, wydawnictwo naukowe FORUM WSCHODNIE, konsultacje naukowe dla sąsiadów ze wschodu i wiele bieżących rad z dziedziny historii i współczesnych spraw polsko-wschodnich dla członków naszego Stowarzyszenia. Przedyskutowano zgłoszone propozycje do działalności na nową kadencję oraz możliwości współpracy SWP-W z kołami naukowymi UAM zajmującymi się problematyką krajów za wschodnią granicą. Ustalono termin walnego zebrania przed XX Kongresem.