Walne Zebranie Oddziału Łódzkiego

Z udziałem prezesa Zarządu Krajowego Józefa Brylla oraz wiceprezesa Zdzisława Jacaszka. w dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Podsumowano działalność Oddziału w kadencji 2011 -2016 oraz nakreślono program na następne 5 lat . Dokonano wyboru Zarządu Oddziału , Komisji Rewizyjnej i delegatów na XX Kongres Stowarzyszenia. Na prezesa Oddziału wybrano prof. dr hab. Zbigniewa Antoszewskiego. Delegatami na Kongres zostali Zbigniew Antoszewski i Joanna Harazińska. Podczas zebrania prezes Józef Bryll wręczył Pani Alicji Murawskiej medal Stowarzyszenia za wieloletnią pracę społeczną i aktywną działalność na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą. Wśród zaproszonych gości obecny był przewodniczący łódzkiego oddziału „Pokolenia” p. Marek Klimczak. Walne Zebranie odbyło się w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Zaplanowano kolejne spotkanie wybranego zarządu w celu przygotowania planu realizacji przyjętego programu działania na lata 2016 – 2021.