Wakacje 2018 w Zielonej Górze

W dniach 28 czerwca br. do 4 lipca zorganizowany został pobyt dzieci rodzin polskich ze Strzelczyk na Ukrainie na terenie gminy wiejskiej Świdnica k/Zielonej Góry. Uczestniczyło w nim 12 dzieci, które kwaterowały
w zaprzyjaźnionych rodzinach. Był bardzo ciekawy program ich pobytu połączony ze wspólnymi spotkaniami, zwiedzaniem muzeów, zawodami sportowymi, ogniskiem i innymi atrakcjami. Organizatorem tego pobytu byli wolontariusze – członkowie LOW SWP-W, Urząd Gminy, Nadleśnictwo.
Z ramienia Oddziału programem koordynował Adam Zegzuła – Przewodniczący naszej Komisji Rewizyjnej. Sponsorem ich pobytu byli prywatni sponsorzy i gmina.

Lubuski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
w Zielonej Górze był organizatorem obozu letniego dla dzieci z rodzin polskich, które przyjechały z Republiki Białorusi i Ukrainy. W obozie uczestniczyło także kilkoro dzieci z rodzin członków Stowarzyszenia o niskich dochodach.
W sumie wraz z polską kadrą obozu i opiekunami poszczególnych grup zgrupowanie liczyło 40 osób.  Młodzież wraz ze swoimi opiekunami przebywała w Zielonej Górze i Łagowie Lub. w czasie od 23 lipca do 5 sierpnia br. Miejscem stałego zakwaterowania uczestników obozu był bardzo ładny
Ośrodek Edukacji Młodzieży OHP w Zielonej Górze i Ośrodek Wypoczynkowy „LEŚNIK” w Łagowie Lub., położony nad dwoma jeziorami – Łagowskim
i Ciecz w pięknym parku krajobrazowym i wieloma zabytkami w miasteczku.

Uczestnicy i organizatorzy stworzyli wspaniałą atmosferę. W organizowanych zajęciach dominowała międzynarodowa polonijna atmosfera. Odbyli wiele spotkań min. z Wójtem Łagowa, Prezydentem Miasta Zielonej Góry Januszem Kubickim, przyrodnikami i leśnikami, winiarzami, artystami, członkami Stowarzyszenia Wspólnota Bukowińska, zwiedzali zabytki, muzea. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych i sportach wodnych min. Międzynarodowym Ośrodku Pięcioboju Nowoczesnego w Drzonkowie, uczestniczyli w konkursach plastycznych i astronomicznych. Odwiedzili Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dziko Żyjących w Starym Kisielinie. Był rejs galerami po Odrze z portu rzecznego w Cigacicach i wizyta na winnicy Stara Winna Góra z poczęstunkiem soku winogronowego i lodami. Podstawą wszystkich zajęć, wizyt i odwiedzin było doskonalenie języka polskiegoi poznawanie historii i wiedzy o regionie lubuskim. W kolejnych dniach odbywały się zajęcia na terenie ośrodka. Przede wszystkim sportowe, ale także wokalne i muzyczne. Nie zabrakło dobrej zabawy przy muzyce i śpiewie Uczestnicy zwiedzali Zieloną Górę, korzystali z rekreacji na terenie kompleksu basenów i jezior. Były ogniska ze wspólnym śpiewem i koncert Macieja Wróblewskiego. Podstawowym celem zgrupowania była integracja dzieci
i młodzieży rodzin polonijnych z Białorusi, Ukrainy i Polski. Przybliżenie historii, geografii i kultury przodków rodziców uczestników zgrupowania. Zapoznanie z historią regionu, w którym przebywały, jego specyfiką, jako pogranicza polsko – niemieckiego oraz wpływom Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy regionu. Uczestnikom biorącym udział w zgrupowaniu w ramach realizowanego programu umożliwiono poszerzenie słownictwa i struktur gramatycznych oraz doskonalenie płynności mowy, umiejętności właściwego (kulturalnego) posługiwania się językiem, umiejętności prawidłowego wysławiania się, artykułowania, formułowania wypowiedzi. Zachęcono do podejmowania nauki na Wyższych Uczelniach w Polsce (m.in. na UZ
w Zielonej Górze lub Collegium Polonicum w Słubicach). Podczas podsumowania i pożegnania nie zabrakło wspaniałych podziękowań, były łzy rozstania i prośby o kolejny pobyt za rok!!

Sponsorami obozu było kilka instytucji i wiele osób prywatnych. Najważniejsi sponsorzy to:

– Zarząd Krajowy SWP-W i LOW SWP- W w Zielonej Górze

– Prezydent Miasta Zielonej Góry

– Urząd Marszałkowskim

– wiele firm i osób prywatnych

Ogromnym wkładem w organizację tego zgrupowania była społeczna praca wielu członków i sympatyków Oddziału Stowarzyszenia.

Oddział SWP-W w Zielonej Górze w 2018 roku organizował wypoczynek dla dzieci z krajów wschodnich po raz dwudziesty szósty: od 1992 roku.