Uzbekistan po  referendum konstytucyjnym

17 maja w Ambasadzie Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie miało miejsce spotkanie, na  którym poinformowano o wynikach kwietniowego  referendum konstytucyjnego. Wśród wielu zaproszonych do Ambasady byli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek -Wiceprezes SWP-W i Ryszard Tomalak –Prezes Oddziału Mazowieckiego SWP-W. Gospodarz spotkania  Ambasador JE Bakhrom Babajev  do omówienia tematu spotkania poprosił zacnego gościa, który przybył do naszego kraju, a mianowicie, Akademika Profesora Akmala Saidowa. Profesor Akmal Saidow pełniący obecnie funkcję  Pierwszego Wiceprzewodniczącego Izby Ustawodawczej Oliy Majlis (Parlamentu) Republiki Uzbekistanu, a także sprawujący Urząd Dyrektora Centrum Praw Człowieka Uzbekistanu, był jednym z ważnych konstruktorów obecnej Konstytucji. Profesor w swoim wystąpieniu odniósł się do atmosfery jaka towarzyszyła w ogólnospołecznej rozmowie o kształcie ustawy zasadniczej, jaką jest nowa konstytucja przyjmowana po trzydziestu latach dotychczas obowiązującej, podkreślając duże zaangażowanie młodych Uzbeków. Dokument przedłożony obywatelom do oceny daje możliwość budowania nowoczesnego, postępowego, demokratycznego kraju. Kraju suwerennego z demokratycznym państwem, konkurencyjnego gospodarczo z wykorzystaniem najnowszych technologii, otwartego na współpracę z zagranicą i poszanowaniem człowieka. Zdaniem Profesora nie małe miejsce w tej przebudowie ma Polska kształcąc młodych przybywających do nas robotników, inżynierów, studentów czy nawet lekarzy. Wyraził swoje zadowolenie z zaangażowania się w tę działalność polskiej dyplomacji w Taszkiencie. Kończąc poinformował o przygotowaniach do wyborów prezydenckich już w lipcu. Uczestniczący w spotkaniu mieli okazję wypowiedzieć się w kwestiach ich interesujących.