Uzbekistan na drodze reform

14 kwietnia w Domu Przyjaźni, w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód odbyła się debata o charakterze okągłego stołu z udziełem JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej Bakroma Babajewa na temat „ Referendum konstytucyjne w Uzbekistanie”. Na debatę przybli zaproszeni przez nasze Stowarzyszenie działacze  współpraujących z nami stowarzyszeń i osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy o ważnym kraju  położonym w Azji Centralnej. Uzbekistan jest jednym z pięciu państw tego regionu o dużych aspiracjach rozwojowych zarówno gospodarczych jak i społecznych .Jego Ekselencja Ambasador w wystąpieniu wprowadzającym do debaty uzasadnił konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowej Konstytucji, mającej już ponad trzydzieści lat a przez to przyjmowanej w tak bardzo innym okresie jaki jest obecnie. Mówiąc o tej koniecznośći nawiązał do wypowiedzi Prezydenta Szawkata Mirzijojewa  „ Myślę, że jeśli przeprowadzimy reformę konstytucyjną w referendum, opierając się na opinii i poparciu naszych obywateli, to będzie to prawdziwa konstytucja ludowa. Jest to zgodne z zasadą, że jedynym źródłem
 i autorem Konstytucji jest Naród”.Omawiając  treść nowej Ustawy Zasadniczej JE przedstawił, także  szereg ważnych, nowatorskich elementów tego dokumentu na przykład: 

 – przyjęcie zasad: w ustawodawstwie i praktyce prawnej „ człowiek-  społeczeństwo-państwo”, „społeczeństwo jest inicjatorem reform”, nienaruszalności własności prywatnej jako konstytucyjne prawo człowieka, prawa ochrony środowiska;

 – podkreślenie wartości rodziny jako podstawowej komórki społecznej
i umacniania harmonii międzyetnicznej, a także wspierania młodych z prawami i ich obowiązkami;

 – wyeliminowanie przymusu pracy dzieci i rzetelna ochrona osób niepełnosprawnych i starszych.

Przedkładane do referendum propozycje zmian świadczą, że celem reformy konstytucyjnej jest idea humanitarnego państwa społecznego podkreślił dyplomata. Propozycje referendalne zakładają równość wszystkich religii i konfesji, nie różnicowania etnicznego i wykłuczeń społeczopolitycznych,
w stosunkach międzynarodowych otwartość na współpracę z każdym państwem. Po wprowadzeniu do dyskusji głos zabrało dziesięć osób . Każdy z wypowiadających się podkreślał doniosłość referendum, wyrażając życzenie aby uzyskało ono jak największe poparcie obywateli Uzbekistanu. Mówiono, także o osobitych kontaktach i stosunku do narodu uzbeckiego. Występujący zwracali uwagę na konieczność aktywizacji przez Polskę współpracy gospodarczej z rozwijającą się gospodarką Uzbekistanu i wpółpracy w dziedzinie wymiany studenckiej oraz wzajemnego podziału pracy, a także  nauki. Na zakończenie debaty prowadzący spotkanie Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zaapelował do zebranych aby   uzyskaną wiedzę wykorzystano do dalszego jej upowszechniania w swoich gremiach . Dziękując Jego Ekselencji  Ambasadorowi  przekazał także zaproszenie na kolejne spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Polska -Wschód.