Uroczysty wieczór z okazji 71. rocznicy wyzwolenia Warszawy