Uroczystości upamiętniające 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej w miejscu przetrzymywania 300 tys. jeńców, 50 narodowości, w tym około 200 tys. jeńców radzieckich

Mimo niesprzyjającej pogody liczne grono osób: przedstawiciele władz samorządowych, placówek dyplomatycznych, kombatantów, instytucji kulturalnych i naukowych, uczniowie oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości, zgromadziło się w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, aby oddać cześć ofiarom II wojny światowej. Uroczystość zorganizowało  Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Urząd Gminy w Łambinowicach, zaś patronat honorowy sprawowali Wojewoda Opolski Adrian Czubak oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych głos zabrała dr Violetta Rezler-Wasielewska ­– Dyrektor Muzeum. W miejscu nierozerwalnie związanym z losem setek tysięcy jeńców wojennych rozpoczęła swoje wystąpienie od zacytowania tekstu pierwszej wiadomości, jaką żołnierze wzięci do niewoli mogli wysłać do swoich rodzin. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i zapalili znicze. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyła również delegacja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, w skład której wchodzili Eugeniusz Brudkiewicz, Prezes Oddziału, Norbert Lysek, Wiceprezes Oddziału oraz Anna Lysek, członek Stowarzyszenia. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do siedziby Muzeum, aby  tam wysłuchać kolejnych przemówień, refleksji i wykładu.

Jako pierwsza wystąpiła dr Anna Wickiewicz – kierownik Działu Edukacji i Wystaw Muzeum, która odczytała list wystosowany przez Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego. W dalszej kolejności głos zabrali: Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska oraz doradca Marszałka Województwa Opolskiego Janusz Ireneusz Wójcik. Po nich wypowiadali się bohaterowie tamtych wydarzeń, uczestnicy II wojny światowej: Jarosław Furgała – żołnierz Września, który po wybuchu wojny i wkroczeniu wojsk radzieckich na terytorium Polski, został wcielony do Armii Czerwonej. Najpierw trafił nad granicę z Mandżurią, następnie na front niemiecki w rejonie Leningradu. W 1942 został ranny i dostał się do niewoli niemieckiej. W obozach jenieckich przebywał do 1945 oraz ppłk. Władysław Gawdyn – żołnierz 1 Brygady Strzelców Podhalańskich i Armii Krajowej, a obecnie Prezes Zarządu Miejskiego Związku Inwalidów Wojennych RP w Opolu. W przejmujących słowach wspominali swoje wojenne dzieje oraz moment powrotu do domu.

Uroczystość zamknął wykład Bartosza Janczaka pt. „Żołnierze Wojska Polskiego i jeńcy wojenni na Górnym Śląsku w 1939 r.”, prezentujący losy uczestników kampanii polskiej 1939 r., którzy jako jeńcy wojenni trafili jesienią 1939 r. do Dulagu VIII B Lamsdorf oraz innych obozów położonych na Górnym Śląsku. Prelegent mówił przede wszystkim o ich drodze do niewoli, warunkach życia w obozie oraz dalszych losach.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, jedyna w Polsce, a nawet w Europie placówka zajmująca się kompleksowo problematyką jeniecką, ogłasza wielką zbiórkę pamiątek związanych z pobytem żołnierzy w niemieckich i radzieckich obozach jenieckich oraz obozach internowania w państwach neutralnych podczas II wojny światowej.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu poleca uwadze interesującą ekspozycję „Muzeum w miejscu pamięci”, pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która zostanie otwarta 27 września br. w Gmachu Sejmu RP i jest to historia obozu jenieckiego 1870/1871 jeńcy francuscy, 1914-1919 jeńcy z armii państwa ententy, jeńcy z armii koalicji antyhitlerowskiej, także wojska polskiego oraz Armii Krajowej, a także losy ludności cywilnej izolowanej po obu wojnach światowych.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie