Uroczysta Gala „Opolskiej Marki”

W dniu 18 kwietnia br. odbyła się w sali Filharmonii Opolskiej gala wręczenia statuetek i przyznania tytułu Opolska Marka Konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego „Opolska Marka 2017” połączona z prezentacją multimedialną laureatów i ich wypowiedziami okolicznościowymi, prezentacja programu artystycznego przez opolskich laureatów telewizyjnych konkursów krajowych i zespołów z terenu województwa opolskiego. Impreza była moderowana przez zespół składający się z dziennikarza, Miss Polski oraz dwóch Miss Opolszczyzny.

Piętnasty raz doceniono najlepsze przedsiębiorstwa regionu przyznając statuetkę i tytuł „Opolska Marka”. W tym roku wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń w kategoriach: innowacje, usługa, promocja regionu, produkt oraz CSR-przedsiębiorstwo dla regionu. Najlepsze podmioty gospodarcze wybrała kapituła składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, izb gospodarczych i rzemieślniczych, naukowców, Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu czy stowarzyszeń zajmujących się pomocą w międzynarodowej wymianie gospodarczej w tym Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Nagrody przyznano w 5 kategoriach gdzie nowością w tegorocznej,  jubileuszowej edycji nagrody, przyznawanej przez opolski urząd marszałkowski, była kategoria innowacje. Ponadto Jury przyznało 2 wyróżnienia. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał 4 nagrody w kategorii „Przedsiębiorstwo roku”.

Nagrody wręczali: Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, Stanisław Rakoczy – Wicemarszałek i Roman Kolek – Wicemarszałek, a wyróżnienia członkowie Kapituły, którzy przez 15 lat oceniali zgłoszenia do Konkursu Opolska Marka – Grażyna Koryzma z Opolskiej Izby Gospodarczej i Eugeniusz Brudkiewicz Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Po zakończeniu części oficjalnej przy poczęstunku toczyły się interesujące rozmowy i wymiana opinii o firmach z władzami województwa i członkami kapituły.