Święto odzyskania Niepodległości

Obchodzimy dziś 104 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

11 listopada był końcem, ale i początkiem – ogromną zmianą! Wywalczoną przez ludzi o różnych poglądach i przekonaniach, ale połączonych celem, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości dla Narodu Polskiego to jedno z najważniejszych świąt państwowych, bliskie sercom wszystkich Polaków. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość. Polska powróciła do grona państw Świata.

Na kalendarzowej mapie Polski jest wiele dat upamiętniających dzieje Narodu Polskiego, które na zawsze wpisały się w kształtowanie państwowości. W tych dniach swój wzrok i pamięć kierujemy ku wspomnieniom dokonań narodu na przestrzeni wielu okresów historycznych Polski i w różnych zakątkach kraju. Przypominamy sobie również, że my – Polacy – stanowimy ponad 60 milionowy naród. Skomplikowane dzieje Polski bowiem, a zwłaszcza splot wydarzeń ubiegłego stulecia – przesiedlenia, zmiany granic, deportacje, repatriacje, opuszczenie Polski z przyczyn politycznych, emigracja zarobkowa w czasach obecnych sprawiły, iż ponad 20 milionów naszych rodaków żyje poza granicami Polski. Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w historii kraju to swego rodzaju lekcja historii i patriotyzmu, stanowiąca jednocześnie wyraz upamiętnienia dorobku naszych przodków. Przywiązanie do Ojczyzny jest wartością samą w sobie. Bierze się z miłości, poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnej historii, tradycji, kultury i sztuki. Objawem tego przywiązania i patriotyzmu jest również oddawanie należnej czci i pamięci wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

Patrząc w przyszłość, skupiajmy się na tym, co nas łączy.

Budujmy Polskę, w której miłość do Ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycję nie stoją w sprzeczności, lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.