Spotkanie w Ratuszu

Z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dr Witolda Pahla w dniu 12 października odbyło się spotkanie pana Prezydenta z Prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józefem Bryllem. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i działań miasta. Omówiono również możliwości współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem na rzecz dobrosąsiedzkich relacji z krajami za wschodnią granicą oraz współpracy ze Stowarzyszeniami realizującymi podobne projekty. Rozmowa odbyła się przy pełnym zrozumieniu i w dobrej atmosferze.