Spotkanie opłatkowo – noworoczne w Lublinie

W dniu 11 stycznia z inicjatywy Oddziału SWP-W w Lublinie odbyło się  spotkanie, w którym udział wzięli: członkowie Zarządu Oddziału z prezesem Oddziału ks. prof. dr hab. Edwardem Walewandrem, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – mgr Tomasz Pitucha, przedstawiciel Prezydenta Lublina – mgr Zdzisław Niedbała, starosta krasnostawski – mgr Janusz Szpak, były wiceprezydent Lublina mgr Feliks Dobrzyński.

W spotkaniu udział wzięło także kilku profesorów KUL z ks. prof. infułatem Stanisławem Kowalczykiem na czele; profesorowie UMCS z prof. Janem

Jachymkiem i dyr. adm. uczelni dr Elżbietą Muciek na czele; profesorowie Uniwersytetu Medycznego – m. in. dr Aleksandra Rutkowska.

Spośród przedstawicieli stowarzyszeń działających w Lublinie znalazł się m. in. dr Stanisław Błaziak – wiceprezes Towarzystwa Polska–Austria, prezes

Stowarzyszenia Wspólnota-Polska dyr. Dariusz Śladecki. Wśród obecnych byli też dawni laureaci Medalu Mickiewicz–Puszkin: ks. prof. Marek Chmielewski, prof. Jerzy Flaga, redaktor Zbigniew Fronczek, prof. Feliks Czyżewski oraz członkowie kierownictwa Stowarzyszenia – prezes Józef Bryll i wiceprezes Zdzisław Jacaszek. Podczas spotkania ks. prof. dr hab. Edward Walewander podsumował działalność Oddziału Stowarzyszenia w 2016 r. i określił główne kierunki aktywności na rok bieżący. Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll przekazał w swoim wystąpieniu główne zadania SWP-W po XX Kongresie z podkreśleniem działalności na rzecz naszych rodaków na wschodnią granicą. Złożył życzenia licznie zebranym uczestnikom spotkania. Życzenia przekazał także przedstawiciel Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Lublina.

Po życzeniach opłatkowych Prezes Oddziału przedstawił dorobek Pana mgr Edwarda Balawejdera w związku z przyznaniem mu przez Kapitułę SWP-W Medalu Mickiewicz–Puszkin „za osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz zbliżenia z naszymi wschodnimi sąsiadami”. Laureat to wielce zasłużony działacz naszego Stowarzyszenia. W swoim dorobku posiada wiele cennych publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących m.in. Polaków na Wschodzie.

Jego działalność społeczna i popularyzatorska pozwala lepiej rozumieć obecność polską na Wschodzie dawniej i obecnie. Dyplom i medal wręczył Prezes Stowarzyszenia. Spotkanie zainaugurowało kolejny aktywny rok działalności Oddziału Lubelskiego.

Informacja o spotkaniu przekazana została w audycji telewizyjnej w ramach Panoramy Lubelskiej w dniu 11.01.2017 o godz. 21 30.

Link do informacji: http://lublin.tvp.pl/17670812/panorama-lubelska