Spotkanie na Marszałkowskiej

W dniu 3 lutego 2021 roku w „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej 115 odbyło się spotkanie kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z Radcą, Dyrektorem Centrum Kulturalnego Białorusi Panią Iloną Yurevich. Spotkanie miało uroczysty charakter w zawiązku z zakończeniem pracy przez Panią Dyrektor w Rzeczypospolitej Polskiej.  Nasze Stowarzyszenie od wielu lat owocnie współpracuje z Centrum Kulturalnym Białorusi podejmując i realizując działania na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Białorusią.  Wiele ciekawych inicjatyw realizowanych było z inspiracji Pani Ilony Yurevich, która kieruje Centrum od 4 lat.  Liczne wystawy, nauka języka białoruskiego, imprezy studenckie, spektakle teatralne, festiwal piosenki białoruskiej, współpraca miast partnerskich i wiele innych ciekawych wydarzeń promujących Białoruś w Polsce to niewątpliwie owoce pracy Pani Dyrektor we współpracy z SWP-W. Za aktywną współpracę ze Stowarzyszeniem, życzliwość i zaangażowanie na rzecz budowania dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Republiką Białoruś a Rzeczpospolitą Polską, Kapituła i Zarząd Krajowy wyróżniły Panią Ilonę Yurevich „Medalem Mickiewicz – Puszkin”.

Dyplom i medal wręczony został w trakcie trwania spotkania. W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Radcy, Dyrektora Centrum Kulturalnego Białorusi życzymy dalszej owocnej działalności na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków, dużo dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.