Spotkania w Domu Przyjaźni

16 grudnia 2019 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”
i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód  w „Domu Przyjaźni” odbyło się spotkanie z prof. Jurijem Sołozobowem – dyrektorem Programów Międzynarodowych Instytutu Strategii Narodowej Federacji Rosyjskiej na temat „Stosunki dwustronne Polska – Kazachstan i Rosja – Kazachstan”. Bardzo ciekawe wystąpienie prof. Sołozobowa było podstawą  ożywionej dyskusji i pytań. Na temat stosunków Polska – Kazachstan informację przedstawił dr Władysław Sokołowski – prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”. W związku z dużym zainteresowaniem w 2020 roku zostanie zaplanowane kolejne spotkanie z prof. Jurijem Sołozobowem.17 grudnia Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosja i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód zorganizowały spotkanie z dr W. Niefiodowem – Szefem Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w Polsce. W swoim wystąpieniu dr. Niefiodow przedstawił aktualne problemy polsko -rosyjskiej współpracy gospodarczej i naukowo – technicznej. Po bardzo interesującym wystąpieniu w dyskusji poruszano problemy dotyczące działalności Komisji Międzyrządowej, która nie funkcjonuje od 2016 r., sprawy importu  surowców w tym nafty i gazu, taboru kolejowego, możliwości poprawy wzajemnych relacji, możliwości prowadzenia inwestycji. Dyskutanci stwierdzali, że poziom współpracy gospodarczej i naukowo – technicznej nie odpowiada poziomowi rozwoju obu państw. Zapowiedziane zostało kolejne spotkanie dotyczące tej tematyki.