Siedemdziesiąta druga rocznica wyzwolenia Poznania

Ofensywa Wiślańsko – Odrzańska, jedna z najbardziej udanych radzieckich operacji zaczepnych II Wojny Światowej przyniosła szybkie wyzwolenie Kraju Warty, tak nazwanego przez hitlerowców okupowanego obszaru Polski w dorzeczu Warty, w tym Wielkopolski. Poznań – stolicę Wielkopolski nie udało się, jak zakładało dowództwo operacji, wziąć z marszu. Walki o Festung Posen trwały od 22 stycznia do 23 lutego 1945. Była to ostatnia wielka bitwa w 1945 roku na ziemiach II Rzeczpospolitej. Żołnierzom radzieckim pomagali, uczestnicząc w bojach, także mieszkańcy miasta. Wysiłek krasnoarmiejców i Poznaniaków-Cytadelowców przedstawia wyczerpująco literatura historyczna. Jedną z ostatnich publikacji jest książka napisana przez dr Adama Pleskaczyńskiego pt. „Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Analiza bezpowrotnych strat” a wydana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.

Każdego roku Cytadela Poznańska, na której stokach znajduje się Cmentarz Wojenny, gromadzi w dniu 23 lutego osoby oddające cześć tam pochowanym. Jest już tradycją , że organizatorem uroczystości jest Prezydent Miasta Poznania. Na uroczystość przybyli licznie przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, samorządowych i państwowych, a także konsulowie  Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Nie zabrakło, również młodzieży szkolnej, kombatantów, działaczy organizacji pozarządowych i w tym delegacji naszego Stowarzyszenia. Uroczystość ta to dobry przykład właściwego podejścia do historii.

Zdzisław Jacaszek