Rozmowy książce i dzisiejszych sprawach

Książka dwóch uczonych: prof. Andrzeja Małkiewicza i prof. Piotra Szymańca  „Wojna nowego wieku. Agresja Rosji przeciw Ukrainie 2022-2023” jest dobrym motywem do rozmowy o otaczającej nas rzeczywistości, której zapewne żaden z nas się nie spodziewał. Autorzy w swojej publikacji rzetelnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami opartymi na wiarygodnych w znacznym stopniu źródłach międzynarodowego pochodzenia z toczącej się wojny, a nie „operacji specjalnej”,  zagrażającej światowemu porządkowi – pokojowi. Stąd, Panowie postanowili podzielić się swoją wiedzą o tym co się tam dzieje i dlaczego tak się stało, jak i czym to grozi światu, z osobami dla których „propagandowe opinie” i „dobrane newsy” nie wystarczają. I tak odbyły się już spotkania we Wrocławiu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legnicy. Planowane są w bibliotece  w Zielonej Górze, w Koninie, w Domu Przyjaźni w Warszawie, na UAM w Poznaniu, itd.

Zapraszamy na te ciekawe i pożyteczne spotkania.