Rocznice styczniowe

W miesiącu tym przypadają dwie ważne dla Koninian rocznice, a nimi są: 20-go stycznia 1945 roku Armia Czerwona przełamała hitlerowską obronę tak zwanej lini „B” wypędzając Niemców z Wielkopolski Wschodniej, oraz dzień 21-go stycznia 1863 roku, który jest datą wybuchu kolejnego zrywu zbrojnego Polaków, zapisanego w naszej historii jako Powstanie Styczniowe. Każde z tych wydarzeń ma różne oceny i budzi wiele emocji. Oceny te rzadko odnoszą się do odczuć ludzi z tamtych czasów. To nie nas teraz żyjących wyzwalano, to nie my chcieliśmy w powstaniach walczyć o niedległość. My natomiast mamy niepodległość szanować „jak źrenicę oka”. Powstanie 1863 roku przyniosło wprawdzie ciężkie represje zaborcy, ale przypomniało Polakom o Polsce, o Ojczyźnie, a nie tylko o kraju na zachodnich rubierzach słowiańszczyzny nazwanymi po klęsce „Krajem Priwislańskim”. 

W 1945 roku na wejście „sowietów”, czy „ruskich”czekali wszyscy, których miano za podludzi, niewolników, tępą siłę roboczą. Niemcy na obszarze przedwojennych województw: poznańskiego, łódzkiego, części pomorskiego (Kujaw) i części zachodniej warszawskiego utworzyli Reichgau Wartheland (Kraj Warty) i włączyli go  do III Rzeszy. Polityka okupanta to: eksterminacja Polaków i Żydów na skalę dotąd niespotykaną, czystki etnicze, wysiedlenia, niszczenie śladów polskości, likwidacja Kościoła katolickiego, sianie nienawiści do Polaków i Żydów przez Niemców obywateli II Rzeczypospolitej, denuncjowanie o najmnieszym złamaniu przez Polaków hitlerowskiego prawa.  Taka była rzeczywistość w Kraju Warty. Stąd tak bardzo było upragnione i oczekiwane wyzwolenie przez naszych przodków. My natomiast jesteśmy winni szacunku dla krwi wszystkim tym co ją przelali.

O tych rocznicach nie należy zapominać.

Prezydent Miasta Konina zorganizował i zaprosił Koninian do uczczenia tych wydarzeń zapalając znicze i składając kwiaty w miejscach ich upamętnień. 

http://2lokonin.pl/aktualnosci/wyklad-historyczny-powstanie-styczniowe-na-ziemi-koninskiej