PUSZKINIANA – XXXV EDYCJA

Zakończyła się XXXV edycja Konkursu  Recytacji  Poezji  i  Prozy „Puszkiniana”. W związku z niemożliwością przeprowadzenia konkursu metodą tradycyjną spowodowaną trwającą pandemią jubileuszowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina został zorganizowany w systemie online. Konkurs „PUSZKINIANA” ma  długoletnią  tradycję i   cieszy  się  dużym  zainteresowaniem  młodzieży.  W roku  1985  Pani  Zofia   Kurylin  – doradca  metodyk  ds. języka  rosyjskiego  Kuratorium  Oświaty i  Wychowania  m.st.  Warszawy, wspólnie  z  grupą  nauczycieli  rusycystów  stołecznego  województwa  warszawskiego,  zainicjowała  i  była  główną  organizatorką  przeznaczonego dla  uczniów  szkół podstawowych  i  średnich  corocznego  „Konkursu Recytacji  Poezji  i  Prozy Aleksandra Puszkina”.     Promocją i organizacją tego konkursu od 1985 r.  zajął się Zarząd  Stołeczny TPPR, wspólnie  z  Rosyjskim Ośrodkiem  Nauki i  Kultury  w  Warszawie. W wyniku dużej popularności od roku 2003  Konkurs  stał  się konkursem  ogólnopolskim  i  został  rozszerzony  o  poezję  i  prozę  Adama  Mickiewicza pn. „Ogólnopolski Konkurs  Recytacji  Poezji  i  Prozy Aleksandra  Puszkina i  Adama  Mickiewicza  „PUSZKINIANA”. Corocznie bierze w nim udział ponad  100 uczniów  z  kraju,  a  szczególnie  z  Mazowsza.  W wykonaniu młodych  recytatorów  pięknie  brzmi, po  rosyjsku,  poezja  i  proza  Aleksandra  Puszkina,  jak  również  utwory  Adama  Mickiewicza,  w  przekładach  znanych  rosyjskich  pisarzy.  Uroczyste podsumowania  Konkursu  „PUSZKINIANA”,  połączone  z  wręczeniem  nagród  oraz  wieczorem  literacko-muzycznym,  uświetniają  laureaci  poprzednich  konkursów i występy znanych artystów.  Zakończenie odbywa się tradycyjnie w Muzeum  Literatury  im. Adama  Mickiewicza  na  Starym  Mieście  w  Warszawie.  Patronat nad  Konkursem  sprawuje  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego  Pan Adam  Struzik. 

Na XXXV Konkurs przeprowadzony online   zgodnie z regulaminem, uczniowie przygotowali do recytacji w języku rosyjskim po dwa utwory: jeden utwór A. Puszkina i jeden A. Mickiewicza. Cieszy fakt, że do I etapu konkursu przystąpiły 63 osoby, spośród których do II etapu zakwalifikowano 24 finalistów: 9 ze szkół warszawskich i 15 z Polski (Opoczna, Mińska Mazowieckiego, Białegostoku, Płocka, Siedlec, Chełma, Bielska Podlaskiego, Płońska). Nagrane materiały stały się podstawą pracy jury, które oceniło: artyzm wykonania, poprawność językową oraz pomysłowość interpretacji utworów i wyłoniło 5 laureatów oraz wyróżniło 3 uczniów. Na uwagę zasługuje różnorodność w doborze repertuaru. Poziom recytacji był zróżnicowany, ogólnie dobry. Niektórzy uczniowie nagrali materiał w ciekawej scenerii i kostiumach, dostosowanych do utworu. Uroczyste zakończenie XXXV edycji    konkursu odbędzie się w czerwcu, w okresie trwania Dni Języka Rosyjskiego.